Leasing

Wadowicka 6 wejście 11
30-415 Kraków
www.buma.com.pl

MONIKA FRANASZEK
+48 501 224 101

m.franaszek@buma.com.pl

ANNA JAKUBOWSKA
+48 602 241 705

a.jakubowska@buma.com.pl